Anker Bjerre A/S tager nyt skridt og realiserer drømmen om større ejerkreds

Anker Bjerre A/S tager nyt skridt og realiserer drømmen om større ejerkreds

Fra 1. oktober 2023 har Anker Bjerre A/S – som led i et generationsskifte – øget ejerkredsen til at omfatte syv centrale nøglepersoner fra virksomheden. Samtidig sker der et skifte på posten som direktør hos den midt- og vestjyske maskinforhandler.

Efter 18 år som medejer af Anker Bjerre A/S har bogholder og økonomiansvarlig, Anne Marie Kvistgaard, valgt at trække sig ud af ejerskabet. Hun fortsætter dog med ansættelse i virksomheden. Anne Maries ejerandel på 25% har de tre øvrige medejere (Anders Frandsen, Anders Harder og Per Damgaard) - som også alle har deres daglige gang i virksomheden - valgt at udbyde til fire medarbejdere, som igennem en årrække har vist stor interesse for netop at blive en del af ejerkredsen, når muligheden ville opstå. Det er den nu – og sammen skaber de syv medejere nu rammen for Anker Bjerre A/S.

Fokus på virksomhedens drift

De fire nye medejere, som samlet ejer 25% af Anker Bjerre A/S, repræsenterer forskellige fagområder i maskinforretningen, og derved dannes fundament for et samlet løft af virksomheden – også på længere sigt. 

• Henrik Hedegaard – lagerchef
• Jeppe Vestergaard – værkfører
• Søren Romby – salgskonsulent, landbrug
• Tinus Bay Madsen – salgskonsulent – have/park

”Vi har gennem de seneste årtier erfaret, at det giver store fordele at inddrage medarbejdere i ejerkredsen – så det er ikke en ny og uvant situation. Tværtimod, så oplever vi, at det giver et stabilt og stærkt fundament, hvilket vi vægter højt – også ift. fremtidssikring af virksomheden”, udtaler Anders Frandsen og tilføjer ”Vi glæder os samtidigt over medarbejderinteressen – det er et tegn på, at vi har en sund virksomhed med en kultur, som vi fortsat ønsker at værne om”.

”Det er vigtigt for os, at vi mærker efter, hvad det er vi kommer fra – og hvad det er, vi gerne vil. Vores vision og mission er uændret. Vi ønsker fortsat at kunne servicere vores kunder mht. maskiner – både ift. salg og alt det andet, der følger med af serviceydelser til erhverv og private. Vi er ikke kun en salgsorganisation, men har mange grene i virksomheden – og det vil vi gerne i ejerkredsen afspejle og udvikle”, udtaler Anders Harder.

Ny på direktørposten

Som en naturlig del af den nye konstellation for virksomhedens ejerskab, har Anders Frandsen overdraget titlen som direktør til Anders Harder.

”Det er et oplagt tidspunkt at lave et direktørskifte på dette tidspunkt. Anders Harder og jeg har igennem længere tid haft et godt samarbejde om de ledelsesmæssige opgaver i virksomheden, og nu er tiden kommet til den formelle overdragelse af titlen”, udtaler Anders Frandsen.

”Vi vil gerne understrege, at vi begge fortsat vil arbejde aktivt med maskinsalg – og at vi vil samarbejde som hidtil om mange af de øvrige opgaver ift. virksomhedens drift”, afslutter Anders Harder.

Ejerkreds for Anker Bjerre A/S pr. 1. oktober 2023:

  • Anders Harder (38) – direktør/salgskonsulent - skov, ansættelse siden 2007 – ejerandel 25%
  • Anders Frandsen (61) – salgskonsulent – landbrug, ansættelse siden 1995 – ejerandel 25%
  • Per Damgaard (57) – værkfører, ansættelse siden 1987 – ejerandel 25%
  • Henrik Hedegaard (39) - lagerchef, ansættelse siden 2010 – ejerandel 6,25%
  • Jeppe Vestergaard (31) - værkfører, ansættelse siden 2008 – ejerandel 6,25%
  • Søren Romby (40) - salgskonsulent – landbrug, ansættelse siden 2008 – ejerandel 6,25%
  • Tinus Bay Madsen (33)- salgskonsulent – have/park, ansættelse siden 2013 – ejerandel 6,25%

Samlet set er ancienniteten for ejerkredsen på 133 år – mens gennemsnitsalderen er sænket til værende 42,7 år.